head
IT BIO

January, 2007

icoW. A. Mozart

January 21st, 2007

icoSyracuse (Italy), recital

January 27th, 2007

icoPotenza (Italy), recital

February 3rd, 2007

icoPortici (Italy), recital

February 5th, 2007

icoTaranto (Italy), recital

February 10th, 2007

icoBergamo (Italy), recital

March 6th, 2007

icoRome (Italy), recital

March 18th, 2007

icoBergamo (Italy), recital

April 2007

icoW. A. Mozart

March 24th, 2007

icoValleggia (Italy), recital

April 12th, 2007

icoVicenza (Italy), recital

April 18th, 2007

icoMacerata (Italy), recital

May, 2007

icoCherubini - 6 Sonatas

May 17th, 2007

icoBergamo (Italy), recital

June 30th, 2007

icoRavenna (Italy), recital

July, 2007

icoCherubini - 6 Sonatas
W. A. Mozart

July 15th, 2007

icoRavello (Italy), recital

July 27th, 2007

icoZoagli (Italy), recital

August, 2007

icoCherubini - 6 Sonatas

August 18th, 2007

icoPesaro (Italy), recital

December 2007

icoCherubini - 6 Sonatas

December 15th, 2007

icoParma (Italy), recital