Progetto Schumann / Chopinprogramma


J.S. Bach:
Toccata in mi min. BWV 914
Variazioni Goldberg BWV 988
(senza ritornelli)

L. Berio:
da Six Encores: "Brin"

R. Schumann:
Estratti dall'op.68 "Album fur die jugend"

F. Chopin:
Notturni op. 9 n.1 e n.2
Fantasia-Improvviso op.66